Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ป่าวประกาศ’ Category

http://www.ifla.org/en/calls-for-papers/216

Call for papers for the 26th Section Pre-Conference, Stockholm / Deadline 15 March 2010

The IFLA Library and Research Services for Parliaments Section invites proposals for presentations at the Section’s pre-conference program in Stockholm, 7-9th August 2010. The main theme of the Stockholm pre-conference is: “Open Access to parliamentary information“. A session at the pre-conference will focus upon “Parliaments of the future” to think about how parliaments may change in the years ahead of us, and what that will mean for how parliamentary libraries will provide services. We would like several presentations, panels or workshops.

We invite proposals for papers, workshops or panels that present, analyse or discuss topics relating to Parliaments of the Future such as:

– How Parliaments will look in the future
– What that will mean for parliamentary libraries and research services
– What role for parliamentary libraries and research services in shaping how citizens will engage with parliaments in the future to participate in debating important issues or shaping legislation
– How will parliamentary libraries and research services support their parliaments in using new technology tools

Submissions
Send an abstract (1 page or about 300 words), in English, of the proposed paper and relevant biographical information of the author(s)/presenter(s) by 15 March 2010.
Send your proposal via email to:
Moira Fraser
Chair, Section on Library and Research Services for Parliaments
Email: moira.fraser@parliament.govt.nz
The abstracts will be reviewed by members of the Standing Committee. Successful proposals will be identified by 12 April 2010. Full papers will be due by 14 June 2010 to allow time for review of papers and proposals for workshops or panels.

Depending upon the proposals received there may be a mix of short papers, and longer interactive sessions. Please indicate with your proposal how long you would like. The review committee will negotiate with proposers to ensure a balanced program.

Call for papers for the 76th IFLA Conference, Gothenburg/ Deadline 15 March 2010

The IFLA Library and Research Services for Parliaments Section invites proposals for presentations at the Section’s programme in Gothenburg. The main theme of the WLIC Conference 2010 is: “Open Access to knowledge – promoting sustainable progress”.
The Section’s programme will focus upon “The role of libraries in access to knowledge for democracy”. We require several presentations on topics related to this theme.

We invite proposals for papers, that analyse or discuss related topics such as:

– How parliamentary libraries and research services provide access to citizens to knowledge about parliament
– What kinds of support do parliamentary libraries and research services provide for public participation in democratic processes
– How libraries in general provide access to knowledge that supports democracy

Submissions
Send an abstract (1 page or about 300 words), in English, of the proposed paper and relevant biographical information of the author(s)/presenter(s) by 15 March 2010.
Send your proposal via email to:
Moira Fraser
Chair, Section on Library and Research Services for Parliaments
Email: moira.fraser@parliament.govt.nz

The abstracts will be reviewed by members of the Standing Committee. Successful proposals will be identified by 12 April 2010. Full papers will be due by 14 June 2010 to allow time for review of papers and proposals for workshops or panels.
There will be a mix of short papers, and longer interactive sessions. Please indicate with your proposal how long you would like. The review committee will make the final decisions about how long you will be allocated to make your presentation or run an interactive session.

โฆษณา

Read Full Post »

ทำอย่างไรดี เมื่อผลของเอแบคโพลล์ เผย ประชาชนยังไม่มีความรู้มากพอในการตัดสินใจลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญ
Source – กรมประชาสัมพันธ์ (Th)   Sunday, October 11, 2009 10:46
                เอแบคโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในการตัดสินใจลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่ ส่วนใหญ่ยังให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อไป
                นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ “เอแบคเรียลไทม์โพลล์” เรื่อง สำรวจการอ่านรัฐธรรมนูญ และความคิดเห็นต่อข่าวปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

              โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปี 2540 และ 2550 โดย ร้อยละ 77.3 คิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ หากจะตัดสินใจลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่ ร้อยละ 63.6 มองว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมประชาธิปไตย ไม่ว่าผลการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร

               สำหรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันหลังการบริหารประเทศ 9 เดือน ประชาชน ร้อยละ 59 มองว่า รัฐบาลมีข่าวเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมาก ร้อยละ 47.6 คิดว่า รัฐบาลมีปัญหาการทุจริตในทุกกระทรวง และเมื่อถามถึงทางออกที่เหมาะสมของรัฐบาลในสถานการณ์การเมืองขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 28.8 ต้องการให้รัฐบาลทำงานต่อไป รองลงมาคือ ควรยุบสภา และปรับคณะรัฐมนตรี
ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติมที่   http://www.abacpoll.au.edu/flash/2552/hotpoll101052_g.swf

  • ต้องการอ่านรัฐธรรมนูญ  2550 มีทั้ง PDF และ Text ให้เลือกดาวน์โหลดได้จาก www.senate.go.th ที่

ภาษาไทย http://www.senate.go.th/nla5/main/constitution-t.htm

ภาษาอังกฤษ English version http://www.senate.go.th/nla5/main/constitution-e.htm

หากต้องการฉบับสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดและจดหมายเหตุวุฒิสภา ยินดีเป็นสื่อกลางในการจัดส่งให้นะคะ สามารถติดต่อได้ที่ …..

ห้องสมุดและจดหมายเหตุวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร 028319313 – 4  ติดต่อ แสงเดือน ผ่องพุฒ sangduen@senate.go.th

…. การอ่านสร้างชาติ ….

Read Full Post »

Digital Information for Democracy: Management, Access and Preservation
Rome, Joint Parliamentary Library, 19-21 August 2009

The theme for this conference Digital Information for Democracy: Management, Access and Preservation is the cutting edge in innovation and development of parliamentary libraries and documentation services, which are the hub of a complex information system gathering, processing and providing documentation services to the institutions, and networking legislatures. The two Libraries of the Italian Parliament have been very active in this field, especially since they have opened up to the public a significant step strengthened by a policy to merge the two libraries into a Joint Parliamentary Library and are now called to respond to a growing number of increasingly varied requests for information.

Read Full Post »

Knowledge and Information Delivery Services

Knowledge and Information Delivery Services

                                                                บริการจัดส่งหนังสือ เอกสาร ข้อมูลจาก… ห้องสมุดวุฒิสภา ถึงมือผู้ใช้

Knowledge and Information Delivery Services

 หากท่าน…

ในช่วงทดลองดำเนินการ จะให้บริการเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หากมีผู้สนใจมากขึ้นอาจขยายขอบเขตการเพิ่มเติม

  • อยู่อาคารรัฐสภา ๒ ไม่มีเวลาเดินทางมายืม-คืน หรือใช้บริการห้องสมุดวุฒิสภาที่อาคารสุขประพฤติด้วยตนเอง

เพียงท่าน…

1. เลือกรายการวัสดุสารสนเทศที่ต้องการจากระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดวุฒิสภา
http://172.16.6.150 หรือ http://senatelibrary (ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายของรัฐสภาและวุฒิสภา วันและเวลาราชการ)

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศิริกาญจน์ หรือ สุเภาวดี

โทร 02 831 9313-4

email หรือ msn : sangduen_p@hotmail.com

2. กรณีที่ต้องการขอใช้บริการข้อมูลวิชาการ สามารถ แจ้งหัวข้อ/เรื่องที่ต้องการและกำหนดวันที่ต้องการข้อมูล และวิธีการรับข้อมูล

 3. โทรศัพท์ไปที่ 02-8319313-4  ติดต่อ ศิริกาญจน์ หรือ สุเภาวดี  แจ้งรายการวัสดุสารสนเทศที่ต้องการ หรือ email หรือ msn ไปที่ sangduen_p@hotmail.com

 

4. หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดวุฒิสภา กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุดวุฒิสภา ก่อนขอใช้บริการยืม-คืนวัสดุสารสนเทศ

5. ห้องสมุดวุฒิสภาจะดำเนินจัดส่งวัสดุสารสนเทศ หรือ ข้อมูลวิชาการ
ไปยังท่านตามที่ได้แจ้งไว้โดยเร็ว โดยฝากไปกับรถตู้ที่วิ่งระหว่างอาคาร หรือวิธีการอื่นตามที่ได้ตกลงไว้

Read Full Post »

สำเนาเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ เรื่อง ภาษีมรดก (estate tax)  มีให้บริการแล้ว ที่ห้องสมุดวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 19 โทร 02 831 9313(แสงเดือน)

ด้วยความอนุเคราะห์จาก ท่านประธานวุฒิสภา (ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช)

        **เมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้ว พี่น้อง อารีย์รัตน์ ห้องสมุดรัฐสภาสอบถามมาว่ามีเอกสารเรื่องนี้หรือไม่ จะขอสำเนาเพื่อให้บริการ เพราะเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ได้ตอบไปว่าต้องไปแอบดูก่อนว่ามีอยู่ที่ชั้นหรือไม่ จากการตรวจสอบที่ชั้นแล้วไม่พบ จึงไปสอบถามจากสำนักงานประธานวุฒิสภาว่าท่านประธานจบรุ่นใด จะได้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ได้โทรไปที่ วปอ. เพื่อจะไปขอสำเนา แต่เนื่องจากยังหาช่องว่างไปสำเนาไม่ได้ วันนี้เมื่อได้รับเอกสารที่สำนักงานประธานฯ ส่งมาให้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นเอกสารที่จะต้องการไปดำเนินการขอสำเนาอยู่พอดี ได้รับมาอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ต้องไปขอสำเนาแล้ว ขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงมอบเอกสารให้ ช่วยลดภารกิจไปหนึ่งเรื่อง ขอบคุณอีกครั้งค่ะ… แสงเดือน ห้องสมุดวุฒิสภา….

Read Full Post »

โครงการประจำปีงบประมาณ 2552 มีทั้งทึ่ต้องใช้งบประมาณและโครงการที่คิดว่าควรจะต้องดำเนินการ

โครงการที่ได้งบประมาณ 2552และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีดังนี้

1.โครงการจัดทำเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่ของห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์วุฒิสภา

2. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในด้านการยืมระหว่างห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

3. โครงการวิจัยทักษะการใช้สารสนเทศของสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา

4. โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้บริการของกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

5. โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์วุฒิสภา

โครงการที่คิดว่าควรจะต้องดำเนินการ

กำลังคิดอยู่ ว่าจะจัดทำเรื่องใดดี

ใครมีความเห็นอย่างไรบ้างแนะนำได้

หากท่านมีความเห็น หรือ ข้อแนะนำประการใด ฝาก comment ไว้นะค่ะ

Read Full Post »

ขณะนี้สามารถค้นหารายการหนังสือใหม่ได้แล้วนะค๊ะ

สวัสดีค่ะ

  • หลังจากใช้เวลาศึกษากับระบบนี้มาหลายเพลา ทำแล้วลบ ทำแล้วหยุด ไม่ค่อยเดินหน้า นานพอควร แต่ด้วยเหตุที่ว่า ตอนนี้ memory ในสมองเริ่มจะเต็มแล้ว(อีกทั้งสูงวัยขึ้น) จึงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะ นำข้อมูลออกให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แล้ว

ซึ่งห้องสมุดวุฒิสภา ได้เลือกใช้ Koha ILS (ที่ไม่เสียสตางค์) เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ รายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ เอกสารในวงงานรัฐสภา ฯลฯ การยืมคืน และระบบสมาชิก รวมทั้งระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย

  • หากท่านใดที่ประสงค์จะขอยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวุฒิสภา กรุณากรอกใบสมัครสมาชิก่อนกนะคะ

สามารถขณะนี้สามารถค้นหารายการหนังสือใหม่ได้แล้วนะค๊ะ
อย่าลืมแวะเข้าชมนะคะ แค่พิมพ์ 172.16.6.150 (ตอนนี้ขอสงวนใช้ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตไปก่อนนะค่ะ)

  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แสงเดือน โทร028319313 sangduen@senate.go.th

Read Full Post »

Older Posts »