Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ฐานข้อมูล’ Category

ขณะนี้สามารถค้นหารายการหนังสือใหม่ได้แล้วนะค๊ะ

สวัสดีค่ะ

  • หลังจากใช้เวลาศึกษากับระบบนี้มาหลายเพลา ทำแล้วลบ ทำแล้วหยุด ไม่ค่อยเดินหน้า นานพอควร แต่ด้วยเหตุที่ว่า ตอนนี้ memory ในสมองเริ่มจะเต็มแล้ว(อีกทั้งสูงวัยขึ้น) จึงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะ นำข้อมูลออกให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แล้ว

ซึ่งห้องสมุดวุฒิสภา ได้เลือกใช้ Koha ILS (ที่ไม่เสียสตางค์) เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ หรือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ รายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ เอกสารในวงงานรัฐสภา ฯลฯ การยืมคืน และระบบสมาชิก รวมทั้งระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย

  • หากท่านใดที่ประสงค์จะขอยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดวุฒิสภา กรุณากรอกใบสมัครสมาชิก่อนกนะคะ

สามารถขณะนี้สามารถค้นหารายการหนังสือใหม่ได้แล้วนะค๊ะ
อย่าลืมแวะเข้าชมนะคะ แค่พิมพ์ 172.16.6.150 (ตอนนี้ขอสงวนใช้ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตไปก่อนนะค่ะ)

  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แสงเดือน โทร028319313 sangduen@senate.go.th

Read Full Post »

International legal database with official full texts of published documents in the original languages.

 

GLIN เครือข่ายฐานข้อมูลทางกฎหมายสากล เป็นฐานข้อมูลเปิดที่ประกอบด้วยข้อมูล เนื้อหาของเอกสารที่เป็นทางการของกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำตัดสิน คำวินิจฉับ และสารสนเทศทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลนี้ จัดทำโดยความช่วยเหลือของหน่วยราชการ องค์กรนานาชาติ ซึ่งสมาชิกในเครือข่าย GLIN จะช่วยรวบรวมและจัดทำข้อความเนื้อหาสำหรับสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม(Full text) ของภาษาต้นฉบับ จากเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลเครือข่าย GLIN นี้ จะจัดทำสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งอาจจัดทำในภาษาอื่นเพิ่มเติมด้วย และจัดทำหัวเรื่องคัดสรร เพื่อเป็นดรรชนี สืบค้นข้อมูลในหลายๆ ภาษา ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้บริการสืบค้นและแสดงผลการสืบค้นในส่วนที่เป็นสรุปสาระสำคัญเท่านั้น ส่วนที่เป็นข้อมูลฉบับเต็มให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มประเทศและองค์การที่เป็นสมาชิกเครือข่าย GLIN เท่านั้น

                เครือข่าย GLIN สนับสนุนให้สมาชิกของฐานข้อมูลจัดทำเนื้อหา ข้อมูลกฎหมายให้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป สำหรับประเทศและองค์กรที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกจะได้รับสิทธิที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็มของกฎหมาย และสารสนเทศทางกฎหมายของเครือข่าย GLINนี้ได้

                ข้อสังเกต จากการตรวจสอบรายชื่อประเทศที่เป็นสมาชิก พบว่า ประเทศไทยไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสมาชิกเครือข่าย GLIN นี้ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะตกลงทำความร่วมมือเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายนี้ เพราะจะสามารถนำข้อมูลที่อยู่ในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของวุฒิสภา เข้าสู่ ฐานข้อมูลของเครือข่าย GLIN ได้ทันที

Read Full Post »